Kategori: Këmbanat

Këmbanat e llojeve të ndryshme, punuar me dorë dhe këmbanat etnike të kulturave të ndryshme
Treguar në faqen: 1 nga 1